Kvalita vs kvantita

Hlavní motivací pro vznik tohoto editoru byl neuspokojivý stav výuky textových editorů na 1. stupni ZŠ. Žáci se ve většině případů již od počátku výuky textových editorů učí pracovat s komplexními textovými editory jako je MS Word nebo LO Writer. Tyto editory disponují ohromným množstvím funkcí, z nichž pouze nepatrný zlomek by měl být předmětem výuky na 1. stupni. Tato praxe navíc většinou vede k tomu, že žáci se učí používat jednu funkci za druhou, přičemž se mnohdy nezohledňuje účel těchto funkcí. Již od samého začátku by se ale měli žáci učit, k čemu jsou funkce dobré a kdy je vhodné je používat.